Agencja celna Nowy Sącz

Nasza Oferta

IMPORT

Reprezentacja podmiotów przed organami celnymi. Procedury specjalne / uszlachetnianie czynne. Deklaracja Skrócona. Przygotowanie wniosków do organów celnych. Odprawa przesyłek pocztowych. Odprawy w ramach mienia przesiedlenia. Wnoszenie wniosków do organów celnych, w tym wnioski o uzyskanie pozwoleń wydawanych przez Urząd Celno-Skarbowy .

EKSPORT

Procedury specjalne / uszlachetnianie czynne/ wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia /EUR1, A.TR/ Przygotowywanie wniosków o alternatywne potwierdzenie procedury wywozu. Opracowanie karnetu TIR. Otwieranie dokumentów tranzytowych (T1, T2, T2L). Wnoszenie wniosków do organów celnych, w tym wnioski o uzyskanie pozwoleń wydawanych przez Urząd Celno-Skarbowy. Odprawa retrospektywna w eksporcie. Wypełnianie dokumentów: CMR,INF.2, INF.3

POZOSTAŁE USŁUGI

Nadanie numeru EORI. Rejestracja i aktualizacja podmiotów w systemie PUESC. Rejestracja oraz aktualizacje do elektronicznych systemów wspomagających obsługę podmiotów. Zgłoszenia deklaracji INTRASTAT /PRZYWÓZ, WYWÓZ/. Udzielanie dostępu posiadanej przez nas gwarancji tranzytowej.